ip connect

 

IP Connect członkiem Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

W dniach 4-6 marca 2015 roku firma IP Connect uczestniczyła w XII Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, zorganizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w Wiśle.

Polskia Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników ze 140 firm i była objęta patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tematyka konferencji obejmowała systemy biletowe, pokładowe, dynamiczną informację pasażerską, łączność dyspozytorską, przewodowe i radiowe środki łączności, technologię GPS i GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS, inteligentny monitoring oraz infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną.

 

Konferencja

 

Podczas konferencji firmie IP Connect wręczono certyfikat członkostwa Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Mieliśmy również możliwość zaprezentowania rozwiązań firmy Funkwerk w zakresie radiotelefonów GSM-R oraz stacjonarnej i mobilnej informacji pasażerskiej.

 

Uczestnicy

IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl