ip connect

 

Kongres Technologii Miejskich w Warszawie

Kongres Technologii Miejskich poświęcony był rozwojowi inteligentnych miast oraz elektromobilności, podczas którego firma IP Connect zaprezentowała, po raz pierwszy na polskim rynku, rozwiązanie firmy TELO SYSTEMS EUROPE BVradiotelefony PoC - unikalne połączenie radiotelefonu oraz telefonu komórkowego.

Radiotelefony wraz z konsolą dyspozytorską  pozwalają na korzystanie z zalet łączności radiowej: połączenia indywidualne (jeden do drugiego)  i grupowe (jeden do wielu) oraz priorytetowe. Ponadto system umożliwia nagrywanie rozmów i odsłuchiwanie ich w dowolnym czasie, przesyłanie  wiadomości tekstowych i multimedialnych. Dzięki konsoli dyspozytorskiej użytkownik ma możliwość śledzenia pozycji wszystkich użytkowników na mapie.

TELO SYSTEMS  jest oparty na technologii szerokopasmowego łącza 4G LTE, który zapewnia komunikację na nieograniczonym obszarze.

Ze względu na szybkość połączeń i funkcjonalność oraz niskie koszty eksploatacji (bez potrzeby budowania dedykowanej infrastruktury radiowej ) system ten znajduje zastosowanie w wielu branżach.

         

IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl