ip connect

 

Funkwerk - Dostawca rozwiązań TETRA i DECT

ip connect icom

 

ip connect icom

 

Funkwerk

Funkwerk jest wiodącym producentem profesjonalnych rozwiązań zabezpieczających i komunikacyjnych, opartych na technologiach TETRA, GSM, DECT przeznaczonych dla przemysłu, obiektów użyteczności publicznej i służb bezpieczeństwa.

Jako jeden z największych producentów radiotelefonów dla profesjonalnych i przemysłowych zastosowań, firma rozwija unikatowe systemy terminalowe oparte o certyfikowany system ochrony osobistej.

 

FSC 180

TETRA

TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio) to otwarty standard cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, opartej na trankingu. Został on stworzony przez ETSI, czyli Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych. Jest on przeznaczony dla wszelkich środowisk, w których maksymalna możliwa niezawodność systemu łączności radiowej ze względu na pracę w warunkach podwyższonego zagrożenia jest konieczna. Do tych środowisk należą min. służby bezpieczeństwa publicznego, zakłady przemysłowe (w szczególności chemiczne, energetyczne, górnicze), instytucje zajmujące się organizacją transportu, organizatorzy imprez masowych oraz zakłady penitencjarne. TETRA pozwala zapewnić niezakłóconą współpracę różnych służb (pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna itd.). TETRĘ wprowadza się z myślą o ujednoliceniu łączności między służbami.

TETRA jest oparta na trankingu, czyli metodzie polegającej na używaniu małej liczby kanałów telekomunikacyjnych przez dużą liczbę potencjalnych użytkowników. Jej istotą jest wspólna kolejka grup do wszystkich dostępnych kanałów oraz założenie, że nie wszyscy użytkownicy przez cały czas używają wszystkich dostępnych zasobów. W rzeczywistości, w danym momencie tylko mała część całej puli użytkowników próbuje uzyskać dostęp do kanału, zatem dzięki założeniom leżącym u podstaw trankingu, liczba dostępnych kanałów może być znacznie mniejsza niż całkowita liczba użytkowników, co okaże się i tak wystarczające do obsłużenia wszystkich chcących w danej chwili uzyskać dostęp do zasobów radiowych.

 

ZALETY STANDARDU TETRA

Tetra

 

NOWE STANDARDY DLA BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJI

 TSS – (TETRA Secury Server) jest nowoczesną platformą komunikacyjną ze zintegrowanym systemem składającym się z centrum kontroli oraz osobistym radiotelefonem (Personal Emergency Signal handsets). Elastyczność systemu pozwala na dostosowanie urządzenia do własnych wymagań. Jest to rozwiązanie idealne dla użytkowników pracujących w strefach o najwyższym stopniu zagrożenia. System jest zgodny ze standardem ATEX, gazo- i pyłoszczelny, co czyni go szczególnie użytecznym w takich środowiskach jak elektrownie, zakłady chemiczne, huty, czy kopalnie.

 

DECT

 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony) – system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Według założeń przystosowany zarówno do transmisji mowy, danych oraz krótkich wiadomości. System DECT stanowi system telefonii bezprzewodowej, który realizuje metodą radiową dostęp do sieci stałych na obszarach dużego natężenia ruchu telekomunikacyjnego takich jak w portach lotniczych, centrach miast czy na stacjach.

 

System ten złożony jest z ruchomych stacji , które komunikują się ze stacjami bazowymi. Zawiera również stały blok, który odpowiedzialny jest za sterowanie stacjami bazowymi, z nim natomiast współpracuje baza danych, wszystko po to aby sprawnie zarządzać połączeniami użytkowników.

W wersji podstawowej DECT wykorzystuje 10 kanałów radiowych w zakresie częstotliwości 1880 do 1900 MHZ. Dzięki zwielokrotnieniu czasowym w jednym kanale może być jednocześnie transmitowanych do 12 niezależnych rozmów telefonicznych lub innych sygnałów cyfrowych.

W standardzie DECT stosuje się 10 częstotliwości nośnych na których dokonuje się transmisji z dostępem TDMA za pomocą 25 szczelin czasowych w trybie dupleksowym, polegającym na kolejnym przesyłaniu w obie strony ramek na pojedyncze częstotliwości nośnej.

 

DECT

 

 

TSS – TETRA Secury Server

IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl