Komenda Stołeczna Policji w ramach współpracy z Metrem Warszawskim powiększyła eksploatowany dotychczas system radiołączności TetraNode firmy Rohill o kolejne dwie stacje bazowe. Nowe nadajniki obsługiwać będą obszar II linii metra, co z pewnością zapewni większe bezpieczeństwo pasażerów. Dostarczony i uruchomiony system został w pełni zintegrowany z tym wdrożonym przez nas przed dwoma laty w Ośrodkach Policji w Warszawie, Krakowie oraz Szczecinie.

W postępowaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój pod nazwą „Modernizacja systemu łączności dla Straży Miejskiej”, nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zaoferowane rozwiązanie, oparte na standardzie DMR oraz konsoli dyspozytorskiej TRBOnet i radiotelefonach Motorola serii 4000 spełnia najwyższe standardy. System będzie wykorzystywał lokalizację GPS w radiotelefonach, co pozwoli na szybkie i precyzyjne zarządzanie funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Dyspozytor wyposażony zostanie w dotykową konsolę dyspozytorską połączoną z radioserwerem, co znacznie ułatwi komunikację z patrolami pełniącymi służbę w terenie.

Zrealizowane przez IP Connect warte ponad 100 tys. zł zadanie zastąpiło stary i wysłużony system trunkingowy, nowoczesnym, w pełni funkcjonalnym i odpowiadającym wymaganiom zamawiającego, cyfrowym systemem DMR. Elementem wdrożonego projektu jest również łączność transgraniczna. Zadanie finansowane ze środków UE zakłada nie tylko dostawę nowoczesnego systemu radiokomunikacyjnego dla miasta, ale również zagwarantowanie połączenia radiowego z czeską Karwiną, miastem partnerskim Jastrzębia-Zdroju. W ramach budowy nowego systemu trankingowego współpracujące ze sobą w wielu obszarach miejscowości zyskały udogodnienie, jakim jest profesjonalna łączność radiowa. Ze względu na fakt, że na obszarze obu miast zlokalizowanych jest wiele wspólnych atrakcji turystycznych, współpraca służb gwarantujących bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów jest niezbędna. IP Connect oddając do eksploatacji zamówiony system, rozszerzył polsko-czeską współpracę w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

IP Connect zrealizował kolejny projekt związany z budową systemu TetraNode firmy ROHILL. Tym razem odbiorcą była spółka Polskie LNG S.A., a system wdrażany jest w terminalu Polskiego LNG w Świnoujściu. To już drugi polski port morski, w którym eksploatowany jest system dyspozytorski TetraNode. W czerwcu 2017r. przekazano do eksploatacji system Tetra w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk. System, oprócz łączności cyfrowej w standardzie TETRA, wyposażono również w lokalizację (GPS i wewnątrzbudynkową) oraz niekonwencjonalne rozwiązania zgodne ze standardem, ale niespotykane wcześniej w systemach TETRA eksploatowanych w Polsce. Projekt ten potwierdza uniwersalność i praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracyjne TetraNode. Z uwagi na specyfikę gazoportu, wszystkie terminale radiowe, akcesoria i większość urządzeń dostarczono w wykonaniu Ex. Prace wdrożeniowe w gazoporcie potrwają jeszcze do maja 2018 roku, kiedy to system osiągnie pełna funkcjonalność. Spółka Polskie LNG S.A. zaplanowała również prace rozwojowe dla systemu w ramach zawartego z IPC kontraktu, a ich realizację przewidziano na lata 2018- 2020. Przypomnijmy, że powstanie terminalu LNG w Świnoujściu pozwoli na odbieranie gazu ziemnego drogą morską, przez co przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.
Firma IP Connect zakończyła prace wdrożeniowe nad systemem radiokomunikacyjnym TETRA dla terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku. Instalacja została zaprojektowana i uruchomiona w oparciu o sprzęt i oprogramowanie holenderskiej firmy Rohill. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności zbudowane zostały dwie stacje bazowe TetraNode, rozmieszczone w odległości kilkuset metrów od siebie. Całość została spięta portową siecią IP, dzięki temu obie stacje mogą się wzajemnie uzupełniać w przypadku awarii któregoś z komponentów. Na terenie portu zainstalowane zostało stanowisko dyspozytorskie Rohill LDS Chameleon ułatwiające obsługę kilkuset terminali TETRA oraz urządzenia pozwalające na rejestrację całego ruchu radiowego. Jako że TETRA jest standardem, w systemie wykorzystywane są terminale różnych producentów. Migracja od starego, wyeksploatowanego systemu TETRA do nowoczesnego rozwiązania Rohill TetraNode zajęła około minuty i nie spowodowała nawet najmniejszych zakłóceń w pracy portu. Innowacyjny system Rohill TetraNode doskonale sprawdza się w warunkach jakie panują w porcie kontenerowym i zapewnia odpowiedni poziom redundancji. Niezawodna łączność radiowa ma kluczowe znaczenie dla pracy terminalu , bez niej nie może odbywać się przeładunek. Firma IP Connect ma podpisaną umowę na świadczenie usług SLA na terenie portu, co dodatkowo przyczynia się do poprawy niezawodności pracy systemu.

System radiołączności TetraNode Rohill dostarczony i wdrożony przez IP Connect znalazł zastosowanie w zarządzaniu komunikacja zbiorową.

Jednym z naszych klientów tego sektora jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Spółka wykorzystuje system Tetra, jako narzędzie, które zapewnia sprawne wykonywanie codziennej pracy. Budowa systemu rozpoczęła się przed ponad dziesięciu laty, kiedy to uruchomiony został Krakowski Szybki Tramwaj, a część jego trasy prowadziła przez tunel pod centrum miasta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom podróżujących tramwajami w tunelu KST dostarczony i uruchomiony został przez IP Connect system Tetra, który zagwarantował łączność radiową nie tylko dla tramwajów, ale również służb dbających o bezpieczeństwo publiczne. Kolejnym krokiem do powstania systemu Tetra w Krakowie, była decyzja MPK S.A. o modernizacji eksploatowanego wówczas systemu analogowego firmy Alcatel. Całe wdrożenie systemu realizowane było przez nas w kilku etapach, gdyż Zamawiający sukcesywnie modernizował infrastrukturę, budował nowe stacje bazowe a jednocześnie prowadził wymianę terminali radiowych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Na dzień dzisiejszy krakowska Spółka posiada ok 1000 abonentów (tramwaje, autobusy, pojazdy techniczne i pojazdy nadzoru ruchu), a do zarządzania komunikacją wykorzystuje kilka konsoli dyspozytorskich. Krakowski system Tetra jest przykładem, jak nowoczesny cyfrowy system trankingowy może być narzędziem do osiągnięcia sukcesu w ramach prowadzonej działalności. Ten niezawodny systemy Tetra, który objęty jest opieką serwisową przez IP Connect, idealnie sprawdza się nie tylko na co dzień, ale również nie zawiódł użytkownika w sytuacjach kryzysowych, jak powódź w 2010 roku, czy też dni młodzieży z udziałem Papieża w 2016 r.

Dzięki takiemu rozwiązaniu krakowski przewoźnik, który przewozi dziennie ponad 1 mln pasażerów, zapewnia nie tylko świadczenie swoich usług na najwyższym poziomie, ale jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo pasażerom.

Infrastruktura firmy Rohill dostarczona przez IP Connect wykorzystywana jest także przez służby zapewniające bezpieczeństwo kraju. Rozwiązanie Tetra Node zostało wybrane w postępowaniu przetargowym na dostawę cyfrowego systemu trankingowego dla Komendy Głównej Policji. W 2015 roku IP Connect, jako członek Konsorcjum, rozpoczął budowę systemu Tetra w trzech ośrodkach Policji w Polsce. W ramach projektu uruchomiona kilkanaście stacji bazowych. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i w Szczecinie oraz Komenda Stołeczna Policji w Warszawie otrzymały jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na świecie. Cyfrowa, w pełni szyfrowana łączność trankingowa zapewnia nie tylko bezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę, ale również gwarantuje wysoką jakość połączeń. System Tetra to także znakomite medium transmisji danych, które zapewnia sprawne ich przesyłanie z mobilnych patroli pracujących w terenie. Centra Dyspozytorskie, posiadające bezpośredni dostęp do systemu z wykorzystaniem dostarczonych konsoli dyspozytorskich otrzymały znakomite narzędzie zarządzania pracą funkcjonariuszy. System wyposażony został również w szereg narzędzi, które zapewniają polskiej Policji najwyższe, światowe standardy pracy. Tetra Node została po raz pierwszy wykorzystana podczas światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, które odbyły się w Krakowie. W tym okresie nad bezpieczeństwem zgromadzonych z całego świata wiernych, biorących udział w uroczystościach z udziałem Ojca Świętego, czuwało kilka tysięcy funkcjonariuszy. Podstawowym narzędziem pracy był radiotelefon, pracujący w dostarczonym przez naszą firmę systemie, który sprawdził się bez zarzutu, sprawnie wspierając wykonujących trudną służbę policjantów.

Infrastruktura radiowa w standardzie Tetra wdrożona przez IP Connect w jednostkach miejskich we Wrocławiu, wyprodukowana przez Rohill Technologies B.V., eksploatowana jest od wielu lat aż do dnia dzisiejszego.

Pierwszy system TetraNode dostarczony został do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Służy on do nadzoru nad infrastrukturą przedsiębiorstwa oraz zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem była budowa systemu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, gdzie Tetra wykorzystywana jest do zarządzania komunikacją miejską. Najmłodsza inwestycja zrealizowana została przez Urząd Miasta Wrocławia, a system stworzony został na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej. W tym przypadku jest on narzędziem wspomagającym zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów przebywających w mieście. System wykorzystywany jest nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w codziennej służbie.

Miasto Wrocław to przykład metropolii, gdzie nowoczesna technologia dostarczona przez IP Connect sprawdza się w wielu dziedzinach funkcjonowania życia mieszkańców.