ip connect

 

Systemy GPS

 

Dla przedsiębiorstw, których podstawowym narzędziem funkcjonowania jest flota pojazdów, najważniejszym zadaniem staje się sprawne nią zarządzanie.

Nasza firma opracowała rozwiązanie oparte na technologii GPS: System Monitorowania, Zarządzania i Lokalizacji Pojazdów, umożliwiający monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym.

gps tir

 

Funkcje systemu

 • informacje o lokalizacji pojazdów
 • monitoring zużycia paliwa (w tym nagłych jego ubytków)
 • informacje o stanach pracy monitorowanych urządzeń
 • sygnalizacja stanów awaryjnych
 • identyfikacja kierowcy
 • przesyłanie komunikatów tekstowych
 • graficzna prezentacja lokalizacji pojazdów z wykorzystaniem cyfrowej mapy wektorowej (pełna skalowalność obrazu)
 • zgłaszanie nieprawidłowości (przekroczenie granic zadanego obszaru)
 • odczyt informacji archiwalnych w formie graficznej i tekstowej
 • sporządzanie analiz i raportów (prędkość, długość trasy, obecność w określonych punktach, zużycie paliwa)

 

Korzyści

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • efektywne wykorzystanie środków transportu
 • obiektywna informacja umożliwiająca rozliczenie faktycznie wykonanych prac oraz zoptymalizowanie planowanych zadań
 • stałe monitorowanie pojazdów i uderzeń z nimi współpracujących
 • obniżenie kosztów stałych utrzymania taboru pojazdów (czas pracy, zużycie paliwa)
 • zdyscyplinowanie i podniesienie wydajności pracowników
 • natychmiastowa reakcja na zdarzenia i stany awaryjne
 • sprawna obsługa reklamacji klientów


Każdy pojazd włączony do systemu lokalizacji pojazdów wyposażony jest w zestaw niezbędnych urządzeń, w skład którego wchodzą:

 • urządzenie nadawczo-odbiorcze (radiotelefon, modem GSM)
 • sterownik serii GPSmikro
 • system antenowy
 • opcjonalne zasilanie buforowe (awaryjne)
 • sprzęt monitorujący odpowiedni do danego zastosowania

 

Sterownik serii GPSmikro jest urządzeniem pozwalającym na rozszerzenie dodatkowe funkcje tradycyjnego radiotelefonu, takie jak:

 • przekazywanie informacji o położeniu pojazdu oraz stanach monitorowanych urządzeń i bieżącym zużyciu paliwa
 • wysyłanie zgłoszeń alarmowych
 • przekazywanie informacji tekstowych

 

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie dyspozytorskie jest opracowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta. W zależności od potrzeb zamawiającego, proponujemy znaczny wachlarz oferowanych funkcji, takich jak:

 • możliwość wyszukiwania miejscowości, ulicy lub obiektu
 • graficzne przedstawienie przebytej w zadanym czasie drogi pojazdu
 • możliwość śledzenia wybranego pojazdu bądź grupy pojazdów
 • przedstawienie na mapie wcześniej zdefiniowanych tras lub obszarów
 • automatyczna archiwizacja danych
 • możliwość sporządzania zestawień dotyczących na przykład obsługi zdarzeń alarmowych lub operacji wykonanych przez dyspozytora
 • ustalenie nazw, opisów monitorowanych obiektów i urządzeń, definiowanie ikon obrazujących dany obiekt

gps mapa-p1

 

Sercem systemu lokalizacji i zarządzania pojazdami jest stanowisko dyspozytorskie wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie skonstruowane zgodnie z potrzebami i specyfiką działania przedsiębiorstwa.

Wykorzystując możliwości systemu, operator posiada dostęp do szeregu funkcji i danych o monitorowanych pojazdach czy urządzeniach wyświetlanych w postaci czytelnych zestawień. Dodatkowo może on na bieżąco obserwować położenie pojazdu na mapie cyfrowej. System zapewnia wygodną obsługę, łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich informacji oraz stałą łączność z pojazdem.

 

IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl