ip connect

 

Wspieramy "Tour de Rybnik"

aktualnosci 01-t

W tym roku, jak i w poprzednich latach wspieraliśmy wyścig kolarski Tour de Rybnik.

Nasza firma zapewniała łączność radiową pomiędzy służbami policji, straży miejskiej, sędziami na trasie, jak i tymi na mecie. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom funkcjonariusze dbali o to, by na wyznaczonej trasie nie znalazły się osoby i pojazdy niepożądane, natomiast sędziowie dbali o to, by cała impreza przebywała w imię zasad fair play.

 

Wstecz

 
IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl