ip connect

 

Zmiana nazwy

Uprzejmie informujemy, że „AKSEL-NET” spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku zmieniła nazwę na „IP Connect” sp. z o.o.

Zmiana dotyczy wyłącznie nazwy Spółki, pozostałe dane identyfikujące Spółkę, w tym numer NIP, pozostają te same. Zmiana nazwy nie wpływa w żaden sposób na łączące nas z Państwem relacje gospodarcze i handlowe - ważne pozostają wszystkie umowy, oferty, porozumienia itd. Informacyjnie podaję, że zmiana nazwy nie stanowi podstawy do zawierania aneksów do umów, porozumień i innych dokumentów.

 

Wstecz

 
IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl