ip connect

 

ZMIANA PRZEPISÓW PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

 

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020r zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, które obligują nas do wprowadzenia zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet).
Wprowadzone zmiany nie wpływają na warunki finansowe zawartych umów oraz jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych.
Szczegółowe informacje o zmianach w Umowie zawiera poniższy dokument:

Zmiany umowy i regulaminu o świadczenie usług telekomunikacyjnych 2020r

 

 

 

 
IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl